Zin in een origineel uitje?
 
Teambuilding is het gericht verbeteren van de onderlinge sfeer en samenwerking binnen een groep mensen die nauw met elkaar samenwerkt. Het is noodzakelijk om gezamenlijk het functioneren als team kritisch onder de loep te nemen en voortdurend te werken aan de effectiviteit en prestaties van het team als geheel. Een teambuildingsactiviteit bij Outdoor Adventure Imbos is een opstap naar een betere teamprestatie in de toekomst.

Een voorbeeld: er kan in groepen een route worden gelopen of gestept aan de hand van een routebeschrijving en/of met GPS-apparatuur. In de routebeschrijvingen worden diverse technieken gehanteerd zoals de kruispunten-route, kaart en kompas en cryptische omschrijvingen. Tijdens de route wordt onder begeleiding een opdracht uitgevoerd waarin samenwerking tussen de groepsleden centraal staat. Het doel is om in een ontspannen sfeer elkaars kwaliteiten beter te leren kennen en de samenwerking te verbeteren.

De opdracht(en) wordt uiteraard in overleg met de aanvrager van deze activiteit vormgegeven.
Outdoor Adventure Imbos    imbosmarnix@gmail.com